Ga naar content
Onderzoek naar inbreiding

Onderzoek naar inbreiding

Projectmatige woningbouw, Appartementen
Op een binnenstedelijke locatie, in de nabijheid van een NS-station in midden-Nederland, hebben wij samen met Buro Ontwerp & Omgeving onderzoek verricht naar de ontwikkeling van 140 appartementen, verdeeld over 3 gebouwen.
De 3 gebouwen volgen de beweging van een historische spoorlijn die door het gebied heeft verlopen, en kennen een opbouw in hoogte vanuit de gebouwde omgeving, die overwegend bestaat uit bebouwing in 3 bouwlagen, naar een toekomstig te ontwikkelen stationsgebied waar stedenbouwkundig gezien meer hoogte gezocht kan worden.
Het eerste, 3 laagse gebouw wordt ontworpen om een woonzorgconcept in te huisvesten en is vernoemd naar de locatie. In het tweede gebouw zijn 55 wooneenheden in 6 lagen ontworpen voor het huursegment. Tot slot bevinden zich in het hoogste gebouw van de ontwikkeling 58 koopappartementen. De beide hoge gebouwen zijn ondergronds met elkaar verbonden middels een parkeergarage. Deze 2 gebouwen dragen de namen van personen die nauw zijn verbonden met de historie van het plangebied.